REJESTRACJA

E-mail *
Imię *
Nazwisko *
Hasło *
Potwierdź hasło *
* pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z serwisu i funkcjonalności świadczonych przez WEBINFORMA w celach umożliwiających działanie serwisu
Akceptuję Regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień
logowanie | nie pamiętam hasła


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WEBINFORMA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WEBINFORMA Krzysztof Czerwonka z siedzibą w Lęborku przy ul. Słowackiego 23, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: kontakt@webinforma.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się z Tobą, w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a Webinforma i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej między Tobą a Webinforma. a po jej rozwiązaniu lub wykonaniu — przez okres niezbędny do wyegzekwowania roszczeń wynikających z ww. umowy lub do czasu przedawnienia ww. roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.